Vrijwaringsverklaring

Belangrijke informatie over het gebruik van onze website en haar inhoud.

Vrijwaringsverklaring

CouponLawn.com ("CouponLawn"), een merk van PROSPR VENTURES PTE. LTD. ("Prospr Ventures"), biedt de service ("Service") "as is" en garandeert of waarborgt niet de geldigheid, accuratesse of bruikbaarheid van de service. U gebruikt de Service strikt op eigen risico en de door ons aangeboden inhoud bevat geen garanties, waarborgen of verplichtingen. CouponLawn.com garandeert of waarborgt ook niet dat de Service, inclusief e-mails die namens Prospr Ventures worden verzonden, vrij is van schadelijke software, virussen of andere schadelijke elementen.

U, de gebruiker, bent strikt verantwoordelijk voor alle interacties met handelaars. U bent ook strikt verantwoordelijk voor alle interacties met de gebruikers van https://couponlawn.com/be. U, de gebruiker, vrijwaart hierbij volledig Prospr Ventures van alle aansprakelijkheid en claims met betrekking tot uw interactie met de handelaar. U, de gebruiker, vrijwaart Prospr Ventures. van alle acties, nalatigheden, het niet naleven van toepasselijke wetten en gedrag van de handelaar of gebruiker, ongeacht of deze offline of online worden uitgevoerd.

Prospr Ventures zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, strafrechtelijke of gevolgschade, die voortvloeien uit het gebruik van de service. U, de gebruiker, bent uitsluitend verantwoordelijk voor alle schade die u of betrokken partijen lijden als gevolg van het gebruik van deze service.

Prospr Ventures behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze disclaimer op elk moment te wijzigen. U, de gebruiker, bent verantwoordelijk voor het periodiek controleren van deze pagina op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van de service na het plaatsen van wijzigingen in deze disclaimer wordt beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen.

Externe Links

CouponLawn kan (of u kunt via de site worden verzonden) links bevatten naar andere websites of inhoud die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden of links naar websites en functies in banners of andere advertenties. Dergelijke externe links worden niet onderzocht, gemonitord of gecontroleerd op juistheid, voldoende, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid door ons. Wij garanderen, goedkeuren, garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of betrouwbaarheid van enige informatie die wordt aangeboden door websites van derden die via de site zijn gelinkt of enige website of functie die is gelinkt in een banner of andere advertentie. Wij zullen geen partij zijn bij of op enige manier verantwoordelijk zijn voor het monitoren van enige transactie tussen u en derden die producten of diensten aanbieden.

Affiliates

De site kan koppelingen bevatten naar affiliate-websites en we ontvangen een affiliate-commissie voor elke aankoop die u doet op de affiliate-website met behulp van dergelijke koppelingen. Onze affiliates omvatten onder meer maar zijn niet beperkt tot:

 • Amazon
 • AvantLink
 • Awin (Affiliate Window)
 • CJ Affiliate by Conversant
 • Clickbank
 • FlexOffers
 • Revenue Wire
 • ShareASale
 • Rakuten Affiliate Network
 • MaxBounty
 • VigLink
Bij CouponLawn.com zijn we trots om onze lezers te voorzien van nuttige en waardevolle bronnen om geld te besparen bij het online winkelen. Om onze missie te ondersteunen, nemen we deel aan affiliate marketingprogramma's waarmee we commissies kunnen verdienen als onze lezers aankopen doen via links op onze website.

We geloven in transparantie tegenover onze lezers over ons bedrijfsmodel en hoe we geld verdienen. Als u meer wilt weten over hoe CouponLawn.com werkt en ons redactionele proces, bezoek dan onze Over pagina .

Aanspraken en Oplossingen

Alle claims, juridische acties of geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Service, worden beheerst en beslecht overeenkomstig de wetten van Singapore, ongeacht het land van herkomst waar de Service is gebruikt of benaderd. De bepalingen zoals vermeld in deze Disclaimer (https://couponlawn.com/be/disclaimer), alsmede in de Gebruiksvoorwaarden (https://couponlawn.com/be/terms) en Privacybeleid (https://couponlawn.com/be/privacy), zullen dienen als ondersteunende documenten en erkenning van uw overeenkomst met deze bepalingen in alle juridische procedures met betrekking tot claims, juridische acties of geschillen gericht op CouponLawn.com en Prospr Ventures.

U, de gebruiker, gaat hierbij akkoord dat alle claims uitsluitend moeten worden ingediend en afgehandeld bij een rechtbank in Singapore. U gaat ook akkoord dat alle procedurele stappen, ondersteunende documenten en onderzoeken rechtstreeks naar de rechtbank in Singapore moeten worden verzonden.

Beëindiging

CouponLawn.com en Prospr Ventures behouden zich het recht voor om de service op elk moment te beëindigen, te wijzigen, te wijzigen, te wijzigen of op te schorten en alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de Service te laten varen.Als u uw beëindiging of een deel van de hierin vastgelegde voorwaarden wilt betwisten, neem dan contact met ons op via:

PROSPR VENTURES PTE. LTD.
160 Robinson Road #26-04 SBF Center
Singapore, 068914
Email: [email protected]